Kerstconcert

De Stipe, Suvelleantsje 1, Bolsward

Besloten optreden

Nieuwjaarsconcert

Bloemkamp, Floridus Campuslaan 1, Bolsward

Besloten optreden